شعری از شایسته سادات حسینی رباط

نویسنده : شایسته سادات حسینی رباط
تاریخ ارسال : بیست و نهم اسفند ماه ١٣٩۵


جو،خودت،برکه خودت،دریاخودت
تشنه ترکن بازهم من راخودت

زنده هستی ،زندگی در دست توست
زنده کن این مرده را هم باخودت

کاش با من یک قدم می آمدی
من که عمرم رادویدم تاخودت

تا به حال از منظر آیینه ها
روی خود را دیده ای آیا خودت؟

درتواصلا شک ندارم من ، ولی
هستی اینجا واقعا آیا خودت؟

هیچم وهیچند پیش تو همه
کلُ شی ءٍ هالکٌ الّاخودت!


بازگشت