شعرهایی از وحیده سیستانی
17 اسفند 95 | شعر امروز ایران | وحیده سیستانی شعرهایی از وحیده سیستانی
دارم به باد فکر ﻣﻲکنم
به نور حاﺻﻠﺨﻴﺰ
به ﻛﺸﺘﻦهایی که فردا
از تنگه ها رد ﻣﻲشوند
و آن مایع سیاه را با خود ﻣﻲبرند ...

ادامه ...
شعرهایی از فرشاداسکندری شرفی
17 اسفند 95 | قوالب کلاسیک | فرشاداسکندری شرفی شعرهایی از فرشاداسکندری شرفی
برادر باز هم تنبور می زد
همایون و سه گاه و شور می زد
برادر خود نمی دانست، اما
عجب با دردهایم جور می زد! ...

ادامه ...
شعری از ﺻﺪﻳﻘﻪ ﻧﺎﺭﻭﻳﻲ
17 اسفند 95 | شعر امروز ایران | ﺻﺪﻳﻘﻪ ﻧﺎﺭﻭﻳﻲ شعری از ﺻﺪﻳﻘﻪ ﻧﺎﺭﻭﻳﻲ
در سایه‌ای از صدا
گرفت و ُ
بُرد
و گفت: کوه‌ها وقتِ حرکت عاشق‌اند
و وقتِ عاشق‌اند در رنج ...

ادامه ...
شعری از ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﺭﺯاﻗﻲ
17 اسفند 95 | شعر امروز ایران | ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﺭﺯاﻗﻲ شعری از ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﺭﺯاﻗﻲ
دهانت به شرق
به آسمان، غرب
به خودماﻧﻲترین ﻟﺤﻆﻪی حاضر
به درون ...

ادامه ...
خوانش مجموعه شعر«مات»زهرا حیدری
سریا داودی حموله
17 اسفند 95 | اندیشه و نقد | سریا داودی حموله خوانش مجموعه شعر«مات»زهرا حیدری
سریا داودی حموله
در مجموعه شعر «مات» زهرا حیدری درون‌مایه‌های اجتماعی آمیخته به مفاهیم اعتراضی است.
شعرها بین واقعیت و فراواقعیت در چرخش هستند،به واسطه ی تعلیق،تقابل‌های دوگانه، شگردهای زبانی وهنجارشکنی به سمت پارادوکسیکال‌های متناقض می رود. ...

ادامه ...
یادداشتی بر شعرِ شمس آقاجانی
مهران شفیعی
17 اسفند 95 | اندیشه و نقد | مهران شفیعی  یادداشتی بر شعرِ شمس آقاجانی
مهران شفیعی
اولین باری که مخاطب اجباری را می خواندم بعد مدت ها بود که لذتی از خواندن کتاب شعر را حس می کردم . شاید مدت ها شعر جالب توجهی نبود تا بتوانم ساعت ها روی آن مکث کنم و هرچه بود گذری بر چشم و فراموشی از ذهن پر مشغله ی روزمره بود . اما مخاطب اجباری شمس را آشنا تر کرد و لذت خواندن متن در شمس چیزی بود که مرا پیگیر کارهای دیگر او می کرد و با راوی دوم شخص ، او بیش از پیش مرا به نوشته هایش نزدیک تر کرد ...

ادامه ...
مخاطب یا نامخاطب شعر امروز
عارف معلمی
17 اسفند 95 | اندیشه و نقد | عارف معلمی مخاطب یا نامخاطب شعر امروز
عارف معلمی
از بحث هایی که در ارتباط با مخاطب می شود این است که آیا شاعر در سطح مخاطب بنویسد یا به عبارتی برای عوام یا سطح شاعر بالاتر از مخاطب باشد و خواص را مدنظر داشته باشد این دو نظریه نمی تواند جدی باشد چون ثابت شده شعر مخاطب خودش را پیدا خواهد کرد هم برای ‌شعر عوام پسند هم شعر خواص اما مسئله درک مخاطب عام است مخاطبی که نتوانسته ...

ادامه ...
شعری از گولتن آکین Gülten Akın
ترجمه از آیدا مجیدآبادی
14 اسفند 95 | ادبیات ترکیه و آذربایجان | آیدا مجیدآبادی شعری از گولتن آکین Gülten Akın
ترجمه از آیدا مجیدآبادی
خانه‌ها بزرگ‌تر از بزرگ
من، غریب‌ترینِ انسان‌ها
اولین بار است که دور را درک می‌کنم
شبیه دیدن و یا لمس کردن
با پرنده‌ها، بر روی قندیلی قدیمی ...

ادامه ...
نگاهی به معشوق شعر فارسی
لیلا درخش
14 اسفند 95 | اندیشه و نقد | لیلا درخش نگاهی به معشوق شعر فارسی 
لیلا درخش
نگاه عاشقانۀ شاملو به زن هرچند به ظاهر شبیه نگاه شاعران گذشتۀ شعر فارسی سرشـار از خواستن زن و گفتن از زیباییها و خوبیهاي اوست، اما به واقع، تفاوتهاي بسیاري با آن دارد. زن- معشوق شاملو، مهربان و معصوم و بخشنده و شکیباست و در عین برخورداري از همۀ زیباییها، دردمند است ...

ادامه ...
شعری از ﺳﻌﻴﺪ ﺟﻬﺎﻥ ﭘﻮﻻﺩ
14 اسفند 95 | شعر امروز ایران | ﺳﻌﻴﺪ ﺟﻬﺎﻥ ﭘﻮﻻﺩ شعری از ﺳﻌﻴﺪ ﺟﻬﺎﻥ ﭘﻮﻻﺩ
من این «زدن» را
«نزدم»، «خوردم»...!!
توی خیابان
با مشت...!
با لگد...!!
با ﺣﺮﻑهایی که ...

ادامه ...
محمد مطلوب طلب
14 اسفند 95 | قوالب کلاسیک | محمد مطلوب طلب محمد مطلوب طلب
روی اتاقی که ندارم بسته ام در را
پر داده ام از پنجره مرگ کبوتر را
یک هست در پیشم که دنبال شباهت نیست
آیینه هام(مکسور)روبروی نابرابر را ...

ادامه ...
شعری از ﺳﺎﺭا ﻟﻴﺎﻗﺘﻲ
14 اسفند 95 | شعر امروز ایران | ﺳﺎﺭا ﻟﻴﺎﻗﺘﻲ شعری از ﺳﺎﺭا ﻟﻴﺎﻗﺘﻲ
كلاه آهني
فرصت زيادي براي مردن ندارد
حتي وقتي
سرباز سلامش را به احترام باد
به باد ﻣﻲدهد
حتي ...

ادامه ...
نگاهی به شیوۀ نوشتاری اسماعیل زرعی
مهناز رضائی
14 اسفند 95 | اندیشه و نقد | مهناز رضائی نگاهی به شیوۀ نوشتاری اسماعیل زرعی
مهناز رضائی
کثرتِ آثار این نویسنده، فرصتی فراهم می‌آورد که به کُل آن‌چه ازقلم او تراویده، به مثابه داستانی دیگر نظر بیندازیم و به مؤلفه‌ها و ویژگی‌های مکرر در این آثار به عنوانِ موتیف‌هایی از جنس دیگر، توجه کنیم.
بی‌هیچ اصراری بر رویکرد روانشناختی، در این مجال، می‌توان حضور مؤلف را در پس این آثار درک کرد ...

ادامه ...