داستانی از حمید نیسی
30 مرداد 00 | داستان | حمید نیسی داستانی از حمید نیسی
تنهایی و دل تنگی غروب جمعه ی آبادان آوار شده بودند روی سر یاسین، خورشید نور پریده رنگ و بی رمقش را روی برگ های سبز درخت اوکالیپتوس کنار پاسگاه انداخته بود. یاسین آرام و قرار نداشت، فکر اینکه سکینه وقتی بفهمد چه ...

ادامه ...
شعرهایی از مارینه پطروسیان
ترجمه امیک الکساندری
1 مرداد 00 | ادبیات جهان | امیک الکساندری شعرهایی از مارینه پطروسیان
ترجمه امیک الکساندری
مارینه پطروسیان از شعرا و مقاله نویسان معاصر ارمنستان است. برخی از آثار وی به چندین زبان خارجی ترجمه و مورد توجه محافل ادبی فرانسه، بلژیک و آرژانتین قرار گرفته اند. در اشعارش که به سبک آزاد نگاشته می شوند، از عناصر زبان محاوره ای نیز استفاده می گردد. به منظور انطباق با شیوه و سیاق نویسنده در ترجمه آنها نیز برخی عناصر زبان محاوره ای فارسی را به کار برد ه ایم ...

ادامه ...
شعری از عاطفه انتظامی
1 مرداد 00 | شعر امروز ایران | عاطفه انتظامی شعری از عاطفه انتظامی
به قدرِ کفایت از شعاع‌های تو برداشته‌ام
به تدریج که صیقلِ آینه
تاب می‌دهد انعکاسِ تو را
در رسوبِ اجزایم ...

ادامه ...
شعری از عبدالله اوزتمیز حاجی‌طاهیراوغلو
برگردانِ ثریا خلیق خیاوی
1 مرداد 00 | ادبیات ترکیه و آذربایجان | ثریا خلیق خیاوی شعری از عبدالله اوزتمیز حاجی‌طاهیراوغلو
برگردانِ ثریا خلیق خیاوی
این پرده‌های ساکت، دیوارهای ساکت
گاه می‌بینی از آب‌ها عمیق‌تر هستند
سرزمین تاریک شب شروع می‌شود ...

ادامه ...
شعرهایی از مسعود زندی
1 مرداد 00 | شعر امروز ایران | مسعود زندی شعرهایی از مسعود زندی
خود را افکن نمی‌کند
از چشمه‌های آبیدر
خبری نیست
سپیدی‌های ریشم که از
کج شدن مهره‌هایم ...

ادامه ...
شعرهایی از عبدالله سلیمانی
1 مرداد 00 | شعر امروز ایران | عبدالله سلیمانی شعرهایی از عبدالله سلیمانی
از خرام تو در باران
چه بارید در این معرکه!
تا هنوز افتان و خیزان
در فکر تقسیم فکرهایم
بر تو، این‌جا
می‌نویسم: طنین تغزل یکی معرکه ...

ادامه ...
شعری از مظفر ییلدیریم
برگردانِ علی‌رضا شعبانی
1 مرداد 00 | | علی‌رضا شعبانی شعری از مظفر ییلدیریم
برگردانِ علی‌رضا شعبانی
اگر امید رنگی داشت
آبی می‌شد
هم‌چون دریا
هم‌چون آسمان
بی‌کران ...

ادامه ...
شعرهایی از کژال ابراهیم خدر
ترجمه بابک صحرانورد
1 مرداد 00 | ادبیات کردستان | بابک صحرانورد شعرهایی از کژال ابراهیم خدر
ترجمه بابک صحرانورد
مرا به خنده هایت عادت مده
از روزي كه با هق هق چشم گشودم
تنها و تنها
زبان گريه را می دانم ...

ادامه ...
شعری از ایاز خون سیاوشان
ترجمه: بابک صحرانورد
1 مرداد 00 | ادبیات کردستان | بابک صحرانورد شعری از ایاز خون سیاوشان
ترجمه: بابک صحرانورد
آنگاه كه به ديار غريب پروانگان در سفري
من نيز
خزان زده تر از روياي همه درياهايم!
منگ و خاموش تر از ...

ادامه ...
داستانی از آنر لوی
ترجمه ی نازنین عسگری
1 مرداد 00 | ادبیات جهان | نازنین عسگری داستانی از آنر لوی
ترجمه ی نازنین عسگری
با پسرها آمدیم روی پشت بام. پسرها، دخترها را سگ خطاب می کنند، مثلاً، «اون سگه، یه سگ به تمام معنا.» منظورشان هرزه نیست. منظورشان فقط سگ است. اگر پسرها می خواستند به ما بگویند که دختری هرزه است، می گفتند «اون هرزه اس، یه هرزه ی به تمام معنا.» وقتی پسرها چیزی می گویند ...

ادامه ...
شعرهایی از علیرضا فراهانی
1 مرداد 00 | شعر امروز ایران | علیرضا فراهانی شعرهایی از علیرضا فراهانی
گمت کردم
میان باد و
باران و
برگریزانی که معلوم نبود
از آن کدام فصل است
گمت کرده بودم ...

ادامه ...
بازشناخت دردمندی پافشارانه
جاوید قبادی
1 مرداد 00 | اندیشه و نقد | جاوید قبادی بازشناخت دردمندی پافشارانه
 جاوید قبادی
شعر مبارزه است . به قول آقای شاملو کلام ِ معترضه است. چهارپایه ای که کنار کشیده میشود به ناگاه . اعتراض به همه ی مفاهیم موجود . چرا که شعر، شمشیری در دست دارد تا با پس زدن کهنه گی، چهره به روی تازه ها بگشاید. در این اعتراض، در این میدان ِ همواره ی مبارزه، شاعر جنگجویی است که پرسش های زمانه ی خود را شنیده ...

ادامه ...
شعرهایی از ایرج کیا
1 مرداد 00 | شعر امروز ایران | ایرج کیا شعرهایی از ایرج کیا
دل آشوب‌های حال
زخم های ناسورِ عتیق
قطره‌های مُذاب سرد
که تسلای دلِ هیچ
هلال شکسته‌ای ...

ادامه ...