شعری از رضا چاﻳﭽﻲ

نویسنده : رضا چاﻳﭽﻲ
تاریخ ارسال : بیست و پنجم شهریور ماه ١٣٩۵


سایه

سر به گریبان و معصوم
از کنار دیوار ﻣﻲگذرد
ساﻳﻪاش ﻟﺤﻆﻪاﻱ ﻣﻲافتد
روی دیوار
پوﺯﻩای ﮔﺮﮒوار
که ﻣﻲدرد تکه گوشتی را ﺧﻮﻥچکان.


 


بازگشت