چهار شعر از شيركوبي كس
برگردان : صلاح الدين قره تپه

برگردان چهار شعر از

شيركوبي كس(شاعرمعاصر كرد)

-صلاح الدين قره تپه

(اين اشعار از مجموعه شعر هفتاد پنجره كوچ نشين چاپ2007درسليمانيه گزينش وبه فارسي برگردانده شده است.)

 

1

ميداني و

مناره اي و

دكاني.

درميدان

تنها "رصافي" ايستاده و

به خانه برنگشته است!

بر فراز مناره هم

 تنها كبوتر ترساني پيداست

دكاني هم كركره اش را بالا زده و

باخطي بزرگ و زشت

بر پيشاني اش نوشته:

تابوت فروش!

 

 

2

فيل به زور خود مي باليدو

با خرطومش

درختي را از بيخ بركند.

شير به چنگالهاي خود مي باليدو

با يك حمله

آهويي را تكه تكه كرد.

اما پرنده اي بي چنگ و دندان

بعد از آن دو  آمد و

با نوك خود

دانه اي كنار درخت كشته شده كاشت و

براي چند ساعت هم

به آوازي غمگين

براي آهو مويه كرد و

اصلا"به خوبي خود نباليد!

 

3

گردباد هم شعر مي نويسد!

گاهي ممكن است يك دشت را بنويسد

اما هنگامي كه آن را مي خواند

گردوغبار چشمانت را كور مي كند و

خس و خاشاك تو را مي پوشاند!

 

4

 

در نقطه تلاقي هر روز

وقتي به هم مي رسند

دجله رو به فرات

يا فرات رو به دجله مي گويد:

ما دو رود بوديم و اكنون شديم سه

من و تو و

اما از ما هم

بسيار بلندتر و زخمي تر

اين رودي كه از تن اين مردم مي جوشد!


بیان دیدگاه ها

نام و نام خانوادگی : *
ایمیل :
URL :
دیدگاه شما : *
 
کد امنیتی :