شعرهایی از ناظم حکمت / برگردان : صابر حسینی

نویسنده : صابر حسینی
تاریخ ارسال : بیست و هفتم اردیبهشت ماه ١٣٩١


1

ساعت ، نه

میدانگاه به سنگلاخ بدل شده است

به هر حال در سلول ها را

خواهند بست

این حبس

اینبار به درازا کشید

هشت سال

زندگی پر از امید است

محبوبم!

زندگی جدی است

به اندازه ی دوست داشتن تو

 

2

از بام های شهری دور

از ژرفای دریای مرمره گذشت

عبور کرد

از زمین های پاییزی

صدایت ،

بالغ و خیس

به گوش می رسید

همه ی این ها،

سه دقیقه طول کشید

و بعد تلفن،

تاریک شد


      چاپ صفحه


بیان دیدگاه ها

نام و نام خانوادگی : *
ایمیل :
URL :
دیدگاه شما : *
 
کد امنیتی :