شعری از سیلویا پلات
ترجمه ی سعید جهانپولاد

نویسنده : سعید جهانپولاد
تاریخ ارسال : سوم مرداد ماه ١٣٩۶


آوای نخستین

ستمگرانه تر آن نیست
هیچ اعجازی
به غیر اینکه
    سم های آهنین م را
              می کشانند
ادامه می دهم
  تا پایان راه ادامه می دهم
کاری را که بایست
به پایان می بردم
آنجا
    دالان تاریکی ست
که بلایایی آسمانی
   از آنجا می بارد
بلایای آسمانی
     صورتکهای زشت
که متجلی می شود
اینک منم
 دایره ی شرارت
 چه رنجها و
       مشقت ها و
       تیره بختی هایی را
     بایست که بپرورانم ؟؟


      چاپ صفحه


بیان دیدگاه ها

نام و نام خانوادگی : *
ایمیل :
URL :
دیدگاه شما : *
 
کد امنیتی :