شعری از مه آ محقق

نویسنده : مه آ محقق
تاریخ ارسال : بیست و پنجم خرداد ماه ١٣٩۵به بدر نشسته
                    ماه
بیا
جفت در به در دره های بی دهان
ما زخم خورده ایم
زخم خورده ایم
                    ما

با چشمه می جوشد
                           ماه
بیا
بنوشیم از این روشنا
و ببوسیم زخم های یکدیگر را
بیا
به ماه خوانی
تا پر کنیم دهان دره را
                            با فریاد
ماه تمام است و
شب
        تمام

 


      چاپ صفحه


بیان دیدگاه ها

نام و نام خانوادگی : *
ایمیل :
URL :
دیدگاه شما : *
 
کد امنیتی :