به بهانه ي هشتمين سالگرد خاموشي احمد شاملو / محمود معتقدی
13 مهر 89 | اندیشه و نقد | محمود معتقدی به بهانه ي هشتمين سالگرد خاموشي احمد شاملو / محمود معتقدی
...

ادامه ...
ملاحظاتی در باب شعر / مزدک پنجه ای
13 مهر 89 | اندیشه و نقد | مزدک پنجه ای ملاحظاتی در باب شعر / مزدک پنجه ای
...

ادامه ...
نگاهی به "شعر احمد میر احسان" / سعید صدیق
13 مهر 89 | اندیشه و نقد | سعید صدیق  نگاهی به
...

ادامه ...
سه گفتار کوتاه در باب بی رسانگی شعر / علی مسعودی نیا
13 مهر 89 | اندیشه و نقد | علی مسعودی نیا سه گفتار کوتاه در باب بی رسانگی شعر / علی مسعودی نیا
...

ادامه ...
نگاهي به مجموعه‌ي شعر «تهران براي شعر شدن شهر كوچكي‌ست»داوود ملک زاده / فرهاد کریمی
13 مهر 89 | اندیشه و نقد | فرهاد کریمی نگاهي به مجموعه‌ي شعر «تهران براي شعر شدن شهر كوچكي‌ست»داوود ملک زاده / فرهاد کریمی
...

ادامه ...
نگاهي به مجموعه " جمعه بيست و هشتم روي صندلي لهستاني" / آرش شفاعی
13 مهر 89 | اندیشه و نقد | آرش شفاعی نگاهي به مجموعه
...

ادامه ...
نگاهي گذرا به "هيچ باراني اين همه را نخواهد شست"شبنم آذر / بهاره رضایی
13 مهر 89 | اندیشه و نقد | بهاره رضایی نگاهي گذرا به
...

ادامه ...
نگاهی به مجموعه ی شعر "زمين اگر نچرخد"محمد جواد سلطانی / علی اسداللهی
13 مهر 89 | اندیشه و نقد | علی اسداللهی نگاهی به مجموعه ی شعر
...

ادامه ...
بررسی شناخت شناسانه هستی در شعر منصور خورشیدی / سیامک مهاجری
13 مهر 89 | اندیشه و نقد | سیامک مهاجری بررسی شناخت شناسانه هستی در شعر منصور خورشیدی / سیامک مهاجری
...

ادامه ...
نگاهي به مجموعه شعر" با خودم حرف مي‌زنم"روجا چمنکار / عبدالرضا ناصر مقدسی
13 مهر 89 | اندیشه و نقد | عبدالرضا ناصر مقدسی نگاهي به مجموعه شعر
...

ادامه ...