شعری از الهام مظفری
2 مهر 89 | قوالب کلاسیک | الهام مظفری شعری از الهام مظفری
تو قهرمان مني
چشم هات شمشيرند
و دستهات
تفنگ دو لول پرتيرند
دو تا پرنده وحشي
دو چشم حاکم وار
که برده هاي زيادي
به ان دو زنجيرند ...

ادامه ...
شعری از عاطفه عمادلو
2 مهر 89 | قوالب کلاسیک | عاطفه عمادلو شعری از عاطفه عمادلو

حتما ً بهشت توي همين
جيب هاي توست
اصلا ً پل صراط همين
رد پاي توست
امشب فرشته ها
به خدا سنگ مي زنند
توبه ! ببین پنجره را ،
سنگ مي زنند ...

ادامه ...
شعری از عاطفه عمادلو
2 مهر 89 | شعر امروز ایران | عاطفه عمادلو شعری از عاطفه عمادلو
...

ادامه ...
شعری از مینا دُرعلی
2 مهر 89 | شعر امروز ایران | مینا دُرعلی شعری از مینا دُرعلی
...

ادامه ...
شعری از مینو نصرت
2 مهر 89 | شعر امروز ایران | مینو نصرت شعری از مینو نصرت
...

ادامه ...
شعری از عرفان کارن
2 مهر 89 | شعر امروز ایران | عرفان کارن شعری از عرفان کارن
...

ادامه ...
شعری از اقبال معتضدی
2 مهر 89 | شعر امروز ایران | اقبال معتضدی شعری از اقبال معتضدی
...

ادامه ...
شعری از میثم متاجی
2 مهر 89 | شعر امروز ایران | میثم متاجی شعری از میثم متاجی
...

ادامه ...
شعری از مرتضا شاهین نیا
2 مهر 89 | شعر امروز ایران | مرتضا شاهین نیا شعری از مرتضا شاهین نیا
...

ادامه ...
شعری از کروب رضایی
2 مهر 89 | شعر امروز ایران | کروب رضایی شعری از کروب رضایی
...

ادامه ...
شعری از حمیدرضا اکبری
2 مهر 89 | شعر امروز ایران | حمیدرضا اکبری شعری از حمیدرضا اکبری
...

ادامه ...
شعری از سهیل غافل زاده
2 مهر 89 | شعر امروز ایران | سهیل غافل زاده شعری از سهیل غافل زاده
...

ادامه ...
شعری از محمد صادق صالحی
2 مهر 89 | شعر امروز ایران | محمد صادق صالحی شعری از محمد صادق صالحی
...

ادامه ...