شعری از لیلا کردبچه
2 مهر 89 | شعر امروز ایران | لیلا کردبچه شعری از لیلا کردبچه
...

ادامه ...
شعری از کورش همه خانی
2 مهر 89 | شعر امروز ایران | کورش همه خانی شعری از کورش همه خانی
...

ادامه ...
شعری از رباب محب
2 مهر 89 | شعر امروز ایران | رباب محب شعری از رباب محب
...

ادامه ...
شعری از مریم جعفری آذرمانی
2 مهر 89 | قوالب کلاسیک | مریم جعفری آذرمانی شعری از  مریم  جعفری آذرمانی
همه چيز است و هيچ چيزی نيست،
شعر، بی‌‌زندگی پشيزی نيست
شعر در من نبود و من بودم
من نباشم كه شعر، چيزی نيست
شعر را می‌‌شود كه ننويسم
ولی از شاعری گريزی نيست
...

ادامه ...
شعری از سید مهدی موسوی
2 مهر 89 | قوالب کلاسیک | سید مهدی موسوی شعری از سید مهدی موسوی
از خودم مثل مرگ می ترسم ،
مثل ِ از زندگی شدن با هم
هیچ چی واقعاً نمی فهمم !
هیچ چی واقعاً نمی خواهم !!
دارم از اتفاق / می افتم ،
مثل ِ از چشمهای غمگینت
مثل ِ از زندگی تو بیرون !
می زنم / زیر گریه ات را هم ...

ادامه ...
شعری از مانا آقایی
2 مهر 89 | شعر امروز ایران | مانا آقایی شعری از مانا آقایی
...

ادامه ...
شعری از احمد مومنی
2 مهر 89 | شعر امروز ایران | احمد سینا (مومنی) شعری از احمد مومنی
...

ادامه ...
شعری از سید حمید شریف نیا
2 مهر 89 | شعر امروز ایران | سید حمید شریف نیا شعری از سید حمید شریف نیا
...

ادامه ...
شعری از م . آذرفر
2 مهر 89 | شعر امروز ایران | م . آذرفر ( علیرضا مجابی ) شعری از م . آذرفر
...

ادامه ...
شعری از یزدان سلحشور
2 مهر 89 | شعر امروز ایران | یزدان سلحشور شعری از یزدان سلحشور
...

ادامه ...
شعری از اکبر اکسیر
2 مهر 89 | شعر امروز ایران | اکبر اکسیر شعری از اکبر اکسیر
...

ادامه ...
شعری از یونس معروف نژاد
2 مهر 89 | شعر امروز ایران | یونس معروف نژاد شعری از یونس معروف نژاد
...

ادامه ...
شعری از آرش نصرت اللهی
2 مهر 89 | شعر امروز ایران | آرش نصرت اللهی شعری از آرش نصرت اللهی
...

ادامه ...