نگاهي به "يك آدم با آرواره هاي معمولي"سروده ي كيانا رشيدي / عليرضاعباسي
16 مهر 89 | اندیشه و نقد | علیرضا عباسی نگاهي به
يكي ازنكات ظريفي كه از مباحث مستقل زبانشناسي و تئوري هاي زبان مي توان آموخت و آنرا با درك تطبيقي به مباحث ادبي و خاصه نگاه منتقدانه در زمينه شعر،كشاند بواقع در جمله ي كوتاهي از سوسور نهفته ، كه مي گويد زبان مجموعه اي از ويژگي هاست . اما براي استنباط و دستيابي به همين نكته و كاربري آن ، نهفته در دل ...

ادامه ...
تاملی بر رویکردهای فمینیستی در ادبیات / بازنگاشت ِ زن نویسنده در تاریخ / پگاه احمدی
13 مهر 89 | اندیشه و نقد | پگاه احمدی تاملی بر رویکردهای فمینیستی در ادبیات / بازنگاشت ِ زن نویسنده در تاریخ / پگاه احمدی
فمینیسم چه در حوزه ی فیلولوژی ( لغت شناسی ) ، چه به عنوان مقوله ای سیاسی – اجتماعی –فرهنگی که به تبع آن ، خواستار پدید آمدن نوعی نگاه دیگر به هنر و ادبیات نیز شد ، مبحث فراگیر و گسترده ای است . به عنوان نمونه ، جامعه شناسی فمینیستی ، نظریه های رایج مرد محور درباره ی طبقات اجتماعی ِ زنان ، فعالیت های اجتماعی ِ زنان ، دیدگاه های جامعه شناختی گوناگون درباره ی نظام خانواده ، مادرشدن و مادری کردن ، مسئله ی جنسیت به طور عام ، زنان و ...

ادامه ...
« وسوسه های ابراز »پیکر شناختی از شکاف یک شعر حافظ موسوی / علی مسعود هزارجریبی
13 مهر 89 | اندیشه و نقد | علی مسعود هزارجریبی « وسوسه های ابراز »پیکر شناختی از شکاف یک شعر حافظ موسوی / علی مسعود هزارجریبی
در بند پایانی (6) سطرِ (به تردید) زاید است چون تردید در فضای کل کار آمیخته است و بی گمان درک خواننده از قصه شاعر عقب نمی افتد و آخرین سطر شعر (خوابم نمی برد) پایان ناپذیری شعر را بشارت می دهد اگر چه این سطر پایان شعر را اعلام می کند اما در ذهن و درون خواننده ریزشی از وهم آلودگی این فضا و منظر رویا زده مثل حسی شیرین باقی خواهد ماند . ...

ادامه ...
تأملي بر جريان "غزل پست مدرن" / میثم ریاحی
13 مهر 89 | اندیشه و نقد | میثم ریاحی تأملي بر جريان
...

ادامه ...
پانویسی شعر دهه70 از روی دست دهه 50/ حمید شریف نیا
13 مهر 89 | اندیشه و نقد | سید حمید شریف نیا پانویسی شعر دهه70 از روی دست دهه 50/ حمید شریف نیا
...

ادامه ...
نگاهی اجمالی به روند تحول در شعرعلی باباچاهی / علیرضا بهنام
13 مهر 89 | اندیشه و نقد | علیرضا بهنام نگاهی اجمالی به روند تحول در شعرعلی باباچاهی / علیرضا بهنام
از میان نسل شاعرانی که کار خود را از دهه ی 40 آغاز کرده اند تنها تعداد اندکی به این باور رسیدند که برای حضور در فضای ادبیت معاصر لازم است ذهن و زبان خود را نو کنند. یکی از این جمع معدود علی باباچاهی است که در نوشتار حاضر قرار است به بررسی اجمالی دلایل و نتایج تغییر نگاه او به شعر بپردازیم. ...

ادامه ...
نگاهی به یک شعر از مجموعه شعر پاشیلی ها -مازیار نیستانی / داریوش معمار
13 مهر 89 | اندیشه و نقد | داریوش معمار نگاهی به یک شعر از مجموعه شعر پاشیلی ها -مازیار نیستانی / داریوش معمار
...

ادامه ...
نيم‌نگاهي به مجموعه شعر «تو/تهران/1385» آرش نصرت‌اللهي / اکبر اکسیر
13 مهر 89 | اندیشه و نقد | اکبر اکسیر نيم‌نگاهي به مجموعه شعر «تو/تهران/1385»  آرش نصرت‌اللهي / اکبر اکسیر
...

ادامه ...
نگاهی به تصویر زن در اشعارمایا آنجلو / آزاده دواچی
13 مهر 89 | اندیشه و نقد | آزاده دواچی نگاهی به تصویر زن در اشعارمایا آنجلو / آزاده دواچی
...

ادامه ...
مروری بر مجمو عه شعر « به وقت البرز » سروده مهرنوش قربانعلی /محمود معتقدی
13 مهر 89 | اندیشه و نقد | محمود معتقدی مروری بر مجمو عه شعر « به وقت البرز »  سروده مهرنوش قربانعلی /محمود معتقدی
...

ادامه ...
نگاهي به مجموعه شعر "به نام اسم" علي مؤمني / فرهاد اکبر زاده
13 مهر 89 | اندیشه و نقد | فرهاد اکبر زاده نگاهي به مجموعه شعر
...

ادامه ...
نگاهی به مجموعه ی " عقب مانده " علی سطوتی قلعه / حسین دیلم کتولی
13 مهر 89 | اندیشه و نقد | حسین دیلم کتولی نگاهی به مجموعه ی
...

ادامه ...
سیری در مجموعه‌ی «داوود در حنجره داشت» اثر مصطفا فخرایی / مجتبا یاوری
13 مهر 89 | اندیشه و نقد | مجتبا یاوری سیری در مجموعه‌ی «داوود در حنجره داشت»  اثر مصطفا فخرایی / مجتبا یاوری
...

ادامه ...