داستانی از ایمان فانی
16 مهر 89 | داستان | ایمان فانی داستانی از ایمان فانی
...

ادامه ...
داستانی از مصطفا فلاحیان
16 مهر 89 | داستان | مصطفا فلاحیان داستانی از مصطفا فلاحیان
...

ادامه ...
داستانی از شهلا بهاردوست
16 مهر 89 | داستان | شهلا بهاردوست داستانی از شهلا بهاردوست
...

ادامه ...
داستانی از شیدا محمدی
16 مهر 89 | داستان | شیدا محمدی داستانی از شیدا محمدی
...

ادامه ...
داستانی از الهه رهرونیا
16 مهر 89 | داستان | الهه رهرونیا داستانی از الهه رهرونیا
...

ادامه ...
داستانی از سپیده دهقان
16 مهر 89 | داستان | سپیده دهقان داستانی از سپیده دهقان
...

ادامه ...
داستانی از عماد عبادی
16 مهر 89 | داستان | عماد عبادی داستانی از عماد عبادی
...

ادامه ...
داستانی از نوید هادوی
16 مهر 89 | داستان | نوید هادوی داستانی از نوید هادوی
...

ادامه ...
داستانی از نازنین فراهانی
16 مهر 89 | داستان | نازنین فراهانی داستانی از نازنین فراهانی
...

ادامه ...
داستانی از قباد آذرآیین
16 مهر 89 | داستان | قباد آذرآیین داستانی از قباد آذرآیین
...

ادامه ...
داستانی از دانیال قندی
16 مهر 89 | داستان | دانیال قندی داستانی از   دانیال قندی
...

ادامه ...
داستانی از محمدرضا درویشی نیا
16 مهر 89 | داستان | محمدرضا درویشی نیا داستانی از محمدرضا درویشی نیا
...

ادامه ...
نگاهی به « صدایم را از پرنده های مرده پس بگیر» اثر « لیلا کردبچه »/شجاع گل ملایری
16 مهر 89 | اندیشه و نقد | شجاع گل ملایری نگاهی به « صدایم را از پرنده های مرده پس بگیر» اثر « لیلا کردبچه »/شجاع گل ملایری
انگار از جایی دری باز شده و حجمی غیر متعارف که همه را می خواهد با رفتارش غافلگیر کند شبیهِ زن ، وارد جهان می شود.می خواهد زاویه ای دیگر باشد برای دیدن، یا اصلن بهترمی شود گفت، خودش را برای به نظاره نهادن آورده؟ اماکجا ؟ کجا باید شروع کرد که شبیهِ دیگران نشد؟! وصدایی که گویی دیگررنگِ قهوه ای را پذیرفته چرا برای باز ستانده شدن دغدغه می شود؟زنی برای تسویه حساب های خود آمده، اما آیا این خود هم می تواند مسأله ی مورد سؤال باشد؟ یا نه ...

ادامه ...