" وقتي تو هستي ؛ من آسمانم "شيوا فرازمند و شيما مولايي فرد
14 آبان 89 | و ... | شيوا فرازمند و شيما مولايي فرد
...

ادامه ...
" پیامبر کوچک "علی رضا پنجه ای
14 آبان 89 | و ... | علی رضا پنجه ای
...

ادامه ...
" این شعرها از من نیست "حمیدرضا اقبال دوست
14 آبان 89 | و ... | حمیدرضا اقبال دوست
...

ادامه ...
" پاره هاي عاشقي "محمود معتقدی
14 آبان 89 | و ... | محمود معتقدی
...

ادامه ...
" گذری بر ادبیات مدرن ( در دهه ی هفتاد به بعد ) "زیبا فلاحی
14 آبان 89 | و ... | زیبا فلاحی
...

ادامه ...
" قصه های قر و قاطی "خولیو کورتاسار؛سیامک بهرام پرور
14 آبان 89 | و ... | سیامک بهرام پرور
...

ادامه ...
"تُهي " / پويا عزيزي
14 آبان 89 | و ... | پویا عزیزی
...

ادامه ...
" نگاهی به مجموعه شعر پاره خط " سروده ی سینا علیمحمدی؛سیامک بهرام پرور
14 آبان 89 | و ... | سیامک بهرام پرور
...

ادامه ...
" من و خودم و نادر ابراهیمی "سیامک بهرام پرور
14 آبان 89 | و ... | سیامک بهرام پرور
...

ادامه ...
" شکل خودم را از یاد برده ام "محسن کریمی
14 آبان 89 | و ... | محسن کریمی
...

ادامه ...
" پاره های ممنوع "محمود معتقدی
14 آبان 89 | و ... | محمود معتقدی
...

ادامه ...
" صداهای ریخته "مسعود بیزارگیتی
14 آبان 89 | و ... | مسعود بیزارگیتی
...

ادامه ...
" من پای لرز هیچ خربزه ای امضا نمی کنم"پژمان قانون
14 آبان 89 | و ... | پژمان قانون
...

ادامه ...