ریچارد براتیگان ؛ برگردان : مهدی اکبری فر
2 مهر 89 | ادبیات جهان | مهدی اکبری فر ریچارد  براتیگان ؛ برگردان : مهدی اکبری فر
...

ادامه ...
Anis Koltz ؛ برگردان : نوشین غفارپور
2 مهر 89 | ادبیات جهان | نوشین غفارپور    Anis Koltz  ؛ برگردان :  نوشین غفارپور
...

ادامه ...
دلاور قره داغی ؛ برگردان : بابک صحرانورد
2 مهر 89 | ادبیات جهان | بابک صحرانورد دلاور قره داغی ؛ برگردان :  بابک صحرانورد
...

ادامه ...
شعری از آزیتا قهرمان
2 مهر 89 | شعر امروز ایران | آزیتا قهرمان شعری از آزیتا قهرمان
ابرهایت پنهان هنوز
خواب ها از بیراهه می روند
با همین مختصر آسمان اما
می شود در قطره ای پارو کشید
ایستاده ایم و
دریا در خون درخت
بیدار می شود
...

ادامه ...
شعری از لیلا کردبچه
2 مهر 89 | شعر امروز ایران | لیلا کردبچه شعری از لیلا کردبچه

عادت كرده ايم
آنقدر كه يادمان رفته است شب
مثل سياهي موهايمان ناگهان مي پرد
و يك روز آنقدر صبح مي شود
كه براي بيدار شدن
دير است
...

ادامه ...
شعری از شمس لنگرودی
2 مهر 89 | شعر امروز ایران | شمس لنگرودی شعری از شمس لنگرودی
...

ادامه ...
شعری از علیرضا راهب
2 مهر 89 | شعر امروز ایران | علیرضا راهب شعری از علیرضا راهب
...

ادامه ...
شعری از م . موید
2 مهر 89 | شعر امروز ایران | م . موید شعری از م . موید
...

ادامه ...
شعری از علی باباچاهی
2 مهر 89 | شعر امروز ایران | علی باباچاهی شعری از علی باباچاهی
...

ادامه ...
شعری از پگاه احمدی
2 مهر 89 | شعر امروز ایران | پگاه احمدی شعری از پگاه احمدی
...

ادامه ...
شعری از آزیتا قهرمان
2 مهر 89 | شعر امروز ایران | آزیتا قهرمان شعری از آزیتا قهرمان
...

ادامه ...
شعری از مهرنوش قربانعلی
2 مهر 89 | شعر امروز ایران | مهرنوش قربانعلی شعری از مهرنوش قربانعلی
...

ادامه ...
شعری از علی شاه مولوی
2 مهر 89 | شعر امروز ایران | علی شاه مولوی شعری از علی شاه مولوی
...

ادامه ...
شعری از رزا جمالی
2 مهر 89 | شعر امروز ایران | رزا جمالی شعری از رزا جمالی
...

ادامه ...
شعری از منصور خورشیدی
2 مهر 89 | شعر امروز ایران | منصور خورشیدی شعری از منصور خورشیدی
...

ادامه ...
شعری از بهزاد خواجات
2 مهر 89 | شعر امروز ایران | بهزاد خواجات شعری از بهزاد خواجات
...

ادامه ...
شعری از رضا چایچی
2 مهر 89 | شعر امروز ایران | رضا چایچی شعری از رضا چایچی
...

ادامه ...
شعری از منصور بنی مجیدی
2 مهر 89 | شعر امروز ایران | منصور بنی مجیدی شعری از منصور بنی مجیدی
...

ادامه ...