شعری از مهدی اصغری
28 مرداد 01 | قوالب کلاسیک | مهدی اصغری شعری از مهدی اصغری
عشق گاهی دو سه تا خاطره از نامه برست!
بین ما آنچه به جا مانده فقط سنگ و پرست!
همه ی عمر، تو دلتنگ کسی باشی که
همه ی عمر خود از حال دلت بیخبراست! ...

ادامه ...
شعری از ارغوان انصاری
28 مرداد 01 | قوالب کلاسیک | ارغوان انصاری شعری از ارغوان انصاری
هوا، هوای لطیفیست، اشتیاق کجاست؟
برای مطلع این قصه اتفاق کجاست؟
تمام عمر نگاهم به آسمان خشکید
بیا دوباره بگو سقف این اتاق کجاست؟ ...

ادامه ...
شعری از یوسف احمدی
28 مرداد 01 | قوالب کلاسیک | یوسف احمدی شعری از یوسف احمدی
شانه بر سر میکشی "شانه به سر" این روزها
داری آیا از دل من هم خبر این روزها؟
بس که دنبال تو گشتم تا که پیدایت کنم
کوچه کوچه خانه خانه در به در این روزها ...

ادامه ...
شعری از بهرام پارسا
31 تیر 01 | قوالب کلاسیک | بهرام پارسا شعری از بهرام پارسا
توی ذهن پرنده بال بزن
روی بالِ ستاره راه برو
زندگی ماورای عقل و دل است
من به تو مؤمنم عزیز دلم! ...

ادامه ...
شعری از الهه مرتضایی
31 تیر 01 | قوالب کلاسیک | الهه مرتضایی شعری از الهه مرتضایی
تمام فلسفه‌ی من بدون آیین «عشق»
تمام فلسفه‌ی من چقدر شیرین «عشق»
بدون هیچ دلیل و بهانه می‌آیی
بدون هیچ اَداواره‌ای دروغین عشق! ...

ادامه ...
شعری از یکتا رفیعی
3 تیر 01 | قوالب کلاسیک | یکتا رفیعی شعری از یکتا رفیعی
نه فقط بوسه، که صد شاخه نباتم دادی
نانم آجر شده بود، آب حیاتم دادی
من که با هر هوسی دست و دلم می‌لرزید
بر سرم دست کشیدی و ثباتم دادی ...

ادامه ...
شعری از محمد شریف
3 تیر 01 | قوالب کلاسیک | محمد شریف شعری از محمد شریف
گفتی «أرنی» رفت دلش صاحبِ خانه
رفتی به تماشای خداوند، شبانه
مرگ از تو فراری شد و بی‌واهمه رفتی
یک عمر تو با مرگ خودت شانه به شانه ...

ادامه ...
شعری از الهام فتاحی
3 تیر 01 | قوالب کلاسیک | الهام فتاحی شعری از الهام فتاحی
نه فقط بوسه، که صد شاخه نباتم دادی
نانم آجر شده بود، آب حیاتم دادی
من که با هر هوسی دست و دلم می‌لرزید
بر سرم دست کشیدی و ثباتم دادی ...

ادامه ...
شعری از صنم نافع
4 اردیبهشت 01 | قوالب کلاسیک | صنم نافع شعری از صنم نافع
فکرها در سرم بزرگ شدند،آسمان کوچک است در نظرم
این حوالی پلی نمی بینم،تا ازآنجا به زندگی بپرم
بروم در دل خطرها و جنگ با لايه هاي پنهاني
من کدامم از اینهمه تصویر!؟من در آيينه چندمين نفرم ...

ادامه ...
شعری از سمیرا عاطفی
4 اردیبهشت 01 | قوالب کلاسیک | سمیرا عاطفی شعری از سمیرا عاطفی
چیزی بگو صریح‌تر از ناسزا به من
«زخمی بزن عمیق‌تر از انزوا به من»
یا با خودت مرا به تماشای خود ببر
یا پس بده به برق نگاهی مرا به من ...

ادامه ...