شعرهایی از محبوبه ابراهیمی
28 مرداد 01 | شعر امروز ایران | محبوبه ابراهیمی شعرهایی از محبوبه ابراهیمی
از شیون آژیر
تا سرگردانی میان «آشوب، کروساوا»
صورت‌هایی در مه
کلاه‌خودی از پرهای سیمرغ
ماسک‌هایی که
زوزه‌ی روزمرگی می‌کشند ...

ادامه ...
شعرهایی از بهنود بهادری
28 مرداد 01 | شعر امروز ایران | بهنود بهادری شعرهایی از بهنود بهادری
تو را رها
ارغوانِ به تنهایی
در ملکوتِ گریستن وُ وحشت
نوازش کرده‌ام
مَگر مُژه دل است ...

ادامه ...
شعری از شوکا حسینی
28 مرداد 01 | شعر امروز ایران | شوکا حسینی شعری از شوکا حسینی
مرگ در آستین پرورده‌ام
از زمان بی‌آغاز
از چشم‌های تو که می‌گفت: «باد بشم برم تو موهات»
از پیچ اول کوهستان ...

ادامه ...
شعرهایی از شهین راکی
28 مرداد 01 | شعر امروز ایران | شهین راکی شعرهایی از شهین راکی
از این جماعت دورم کن
جنبنده‌های خاکی خوشحال را
به یادم می‌آورند

تکرار سبز علف
دلزده‌ام می‌کند
و ریشخند خواب ...

ادامه ...
شعرهایی از مظاهر شهامت
28 مرداد 01 | شعر امروز ایران | مظاهر شهامت شعرهایی از مظاهر شهامت
می‌دانستی که امر ثانوی هستیم
از درختی به‌ندرت عاصی
گاهی نمادی از آدمی که در خیابان
به شکل بیش‌ترین حساس راه می‌رود
یا نشتی از جریانی پر مخاطره ...

ادامه ...
شعری از ابوالقاسم مومنی
28 مرداد 01 | شعر امروز ایران | ابوالقاسم مومنی شعری از ابوالقاسم مومنی
و تنهایی تو
آواره‌ای‌ست
که...
رویِ پوستم راه می‌رود ...

ادامه ...
شعری از ایمان مومنی
28 مرداد 01 | شعر امروز ایران | ایمان مومنی شعری از ایمان مومنی
ای روز سنگین
نشسته بر گرده
کی شانه خالی کنم که بیفتی

ای روز چرخان
که هزار چتر را
رها در باد ...

ادامه ...
شعرهایی از پرستو اسماعیل زاده
31 تیر 01 | شعر امروز ایران | پرستو اسماعیل زاده شعرهایی از پرستو اسماعیل زاده
بلد بود کلمه را چه‌طور در لاله‌گی زبان بپیچد
و بر پوستت بکشد
بلد بود خوابیدنت را تماشا کند
و راه رفتنت
نشستن و چیزی احمقانه گفتن.
در دوست داشتنِ نقصان تبحر د ...

ادامه ...
شعرهایی از پاکزاد اجرایی
31 تیر 01 | شعر امروز ایران | پاکزاد اجرایی شعرهایی از پاکزاد اجرایی
ایرانم
دلم خونستانی‌ست
جا مانده از فراموشی ایل
گاومیشم
با مای غمگینی در گلو
...

ادامه ...
شعری از بهراد باغبانی نیک
31 تیر 01 | شعر امروز ایران | بهراد باغبانی نیک شعری از بهراد باغبانی نیک
شهر را تکه‌ای چشم‌هات
خفه می‌کند در شعر
در همین ‌سطرها
که در حال انقلابی دوباره‌ ...

ادامه ...