شعرهایی از ایرج کیا
1 مرداد 00 | شعر امروز ایران | ایرج کیا شعرهایی از ایرج کیا
دل آشوب‌های حال
زخم های ناسورِ عتیق
قطره‌های مُذاب سرد
که تسلای دلِ هیچ
هلال شکسته‌ای ...

ادامه ...
شعرهایی از محمد حسن مرتجا
1 مرداد 00 | شعر امروز ایران | محمد حسن مرتجا شعرهایی از محمد حسن مرتجا
به رنگم
به همان طبیعتی
که بی‌قرار شم

چرا نمی‌دانم. هر کار و رفتارم
آمدنم... رفتنم ...

ادامه ...
شعری از سجاد بهارلو
28 خرداد 00 | شعر امروز ایران | سجاد بهارلو شعری از سجاد بهارلو
گیرم که ماه نباشد
بگو چیست این قرصِ سفیدِ چسبیده بر پیشانی‌ت
که هر شب نشانم می‌دهی و نمی‌خوری؟
بیداری
با قرصِ زرد شروع می‌شود ...

ادامه ...
شعرهایی از سودابه زنگنه
28 خرداد 00 | شعر امروز ایران | سودابه زنگنه شعرهایی از سودابه زنگنه
در خواب‌هایم
حقایقی راه می‌روند
از جنس آدم‌هایی سرگردان
که سمت نگاهشان
بسوی ناکجاآباد است ...

ادامه ...
شعری از نبی شهبازی
28 خرداد 00 | شعر امروز ایران | نبی شهبازی شعری از نبی شهبازی
به توده‌ای که میان روده‌ای نشسته است
خزعبلات چه می‌گویی؟!
اگر علفی باشم که از نمودِ لقاح‌اش نگران است
چرا کندن تو ...

ادامه ...
شعری از نیما صفار سفلایی
28 خرداد 00 | شعر امروز ایران | نیما صفار سفلایی شعری از نیما صفار سفلایی
س نگو نمی‌دونستی اونی که بدهکار این حرفا نیست گوشش منم! خودش! نشنوی حرف جماعت!
نگو تو نبودی پایین پلّه‌ها، هر سه‌تا، زار و نزار، مثل مسلمونی دیده‌کافرحربی و پیِ بی‌شباهتی ...

ادامه ...
شعری از مازیار عارفانی
28 خرداد 00 | شعر امروز ایران | مازیار عارفانی شعری از مازیار عارفانی
وقتی بدیع‌الزمان مشغول خندیدن است، چه کسی مشغول دریدن است؟
دندانِ خشمگین توی فَکِ بالایی‌ها می‌خندد اتفاقن اکثرِ اوقات، خیلی هم سفید و تمیز
وگرنه مردمِ پایین که دندان، چندان ندارند بعدِ بیست‌سالگی ...

ادامه ...
شعری از نگین فرهود
28 خرداد 00 | شعر امروز ایران | نگین فرهود شعری از نگین فرهود
می‌گویند:
-مردم!
-مردم!
و نام می‌بری از او که در بُن چاه افتاده اسمش
بالا نیامده از دالان‌ِ دهان‌ ...

ادامه ...
شعری از سعید محمد حسنی
28 خرداد 00 | شعر امروز ایران | سعید محمد حسنی شعری از سعید محمد حسنی
تو سهمی از نفسی بودی
كه می‌كشيدم و می‌دانستم
از من دريغی

تو سهمی از هوا
كه شكل ريه‌هايم را
به دست‌های بسته‌ی تنهايم ...

ادامه ...
شعری از فخرالدین پورنصری‌نژاد
8 خرداد 00 | شعر امروز ایران | فخرالدین پورنصری‌نژاد شعری از فخرالدین پورنصری‌نژاد
به سرم می‌زند گاهی
سفره‌ام را جایی پهن کنم
که جهان از وسعت آسمانش بیش‌تر نباشد.
دشتی ...

ادامه ...