شعرهایی از خسرو بنایی
29 اسفند 00 | شعر امروز ایران | خسرو بنایی شعرهایی از خسرو بنایی
سفر ما
در سواحل ادامه داشت
و دریا
در آب‌ها تکان می‌خورد
و خاطرات در پیچک‌های حافظه شکل می‌گرفت
تابستان هنوز در دل تابستانی که نمی‌خواستیم بود ...

ادامه ...
شعری از میثم ریاحی
29 اسفند 00 | شعر امروز ایران | میثم ریاحی شعری از میثم ریاحی
به فردا چای تعارف می کنم
به قبله ام آب
یکی نبات نشانم می دهد و
دیگری ناله های جاودانه در خانه ...

ادامه ...
شعرهایی از شهرام شاهرختاش
29 اسفند 00 | شعر امروز ایران | شهرام شاهرختاش شعرهایی از شهرام شاهرختاش
با گله‌های علف
من تا بوی سرخ قتلگاه رفته‌ام.
در این صراحتِ لکنت
چریدن:
تا مرز براق کاردها
آزادی‌ست ...

ادامه ...
شعری از افشین شاهرودی
29 اسفند 00 | شعر امروز ایران | افشین شاهرودی شعری از افشین شاهرودی
از بلندگوها صدای حرکت تانک‌ها درنخلستان‌های ایران پخش می‌شد. تانک‌ها از روی سینه‌ی نوزادی رد شده بودند که درکَپَری زیر نخل‌ها تازه به دنیا آمده بود.
در گریه‌ی نوزاد و غرّش تانک‌ها دیدم هزار تکه شده‌ام ...

ادامه ...
شعرهایی از فریبا صدیقیم
29 اسفند 00 | شعر امروز ایران | فریبا صدیقیم شعرهایی از فریبا صدیقیم
به دهانت نگاه می‌کردم
و دریچه‌ای که حرف‌های بسته را یکی یکی به رمز باز می‌کرد
دریچه که بسته شد
هزار کلید ...

ادامه ...
شعری از ایرج ضیایی
29 اسفند 00 | شعر امروز ایران | ایرج ضیایی شعری از ایرج ضیایی
گفته بودم دره دایره نیست
شاید جاده بشوی
راهت را گم کنی
آفتاب اما کوچک نمی‌شود در دهان دره
کوهستان کِش نمی‌آید در پوست
رودخانه‌ای که از کنار افعی می‌گذرد ...

ادامه ...
شعرهایی از هرمز علی‌پور
29 اسفند 00 | شعر امروز ایران | هرمز علی‌پور شعرهایی از هرمز علی‌پور
‌که سوخته است و
بعد
بخشی از هوایی‌ست که
بوی اندوه از آن بیاید
به این سینه پا که بگذارد هرکسی
برگشتنی پس هم در کار نیست ...

ادامه ...
شعرهایی از محمدباقر كلاهى اهرى
29 اسفند 00 | شعر امروز ایران | محمدباقر كلاهى اهرى شعرهایی از محمدباقر كلاهى اهرى
مگر مى‌شود
مگر غوغاى گربه‌هاى
سراسيمه
در كاهدان
و گريز خروس‌هاى قرمز
قشنگ نيست مگر؟
چه دلهره‌اى بهار مى‌آورد ...

ادامه ...
شعری از علی مومنی
برای هوشنگ چالنگی
29 اسفند 00 | شعر امروز ایران | علی مومنی شعری از علی مومنی 
برای هوشنگ چالنگی
گشوده چشمی
پياده از اسب‌های ابرويش
رها و رميده
در چراگاه پيشانی
و هفت‌سين ديوانه‌ای ...

ادامه ...
شعرهایی از فرشته وزیری نسب
29 اسفند 00 | شعر امروز ایران | فرشته وزیری نسب شعرهایی از فرشته وزیری نسب
نگاه می‌کنم و نمی‌بینمت
حس می‌کنم یالت را بر صورتم
و دهانت را
که زخم در پهلو را می‌جوید
در ساعت چهار بامداد ...

ادامه ...