شعری از علی جهانگیری
6 خرداد 01 | شعر امروز ایران | علی جهانگیری شعری از علی جهانگیری
مه می‌آید
و صدای پچ‌پچ جنگل محو می‌شود
پاورچین پاورچین
از طرح نیمه‌تمام درختان می‌گذرد
با پنجه‌های نرم ، تا پشت پنجره
تشویش را می‌آویزد روی پرده‌ها ...

ادامه ...
یک شعر از سمیه جلالی
6 خرداد 01 | شعر امروز ایران | سمیه جلالی یک شعر از سمیه جلالی
آن‌گاه که در مسیری شگَرف
تن داده بودی به آسایش،
آن‌ گاهِ روشن در نفحاتِ جان،
لغزنده‌ای چرک در لاشه‌ای مشبک ...

ادامه ...
دو شعر از فرامرز سه‌دهی
6 خرداد 01 | شعر امروز ایران | فرامرز سه‌دهی دو شعر از فرامرز سه‌دهی
در آن شبِ رشت
شبِ لیوان‌های پیاپی
شبِ تلوتلوی آشپزخانه
گریه می‌کرد پنجره،
رضا
و آسمانِ سفیدِ رشت که ...

ادامه ...
ﺷﻌﺮی اﺯ رَستارِ شاهمیر
6 خرداد 01 | شعر امروز ایران | رَستارِ شاهمیر ﺷﻌﺮی اﺯ رَستارِ شاهمیر
مربع اول، وحشت خانه!
رو به
مربعی، برزخ.

قژ قژِ چاقوست که بَر ویولون تیز می‌شود.. ...

ادامه ...
شعرهایی از زینب فرجی
7 خرداد 01 | شعر امروز ایران | زینب فرجی شعرهایی از زینب فرجی
بلند شو
برویم برای خودمان از آن‌چه که او می‌آید
سفارش بدهیم
و کمی از بُرش دادن ماه در بشقابِ چینی
دست برداریم
ما کشتگان آزاد شده‌ای هستیم در هزار ویک... ...

ادامه ...
شعری از نعمت مرادی
6 خرداد 01 | شعر امروز ایران | نعمت مرادی شعری از نعمت مرادی
موهای اهورایی‌ات
با بال‌های سیمرغ باد
روی مرز حادثه
مابین خطوط زخم‌خورده سرخ و عنابی
و دندانه‌های خونی آب ...

ادامه ...
شعری از آیدا مجیدآبادی
4 اردیبهشت 01 | شعر امروز ایران | آیدا مجیدآبادی شعری از آیدا مجیدآبادی
خانه در چمدانت جا نمی‌شود
و این را
مو‌های پریشانت
بهتر از تو می‌دانند ...

ادامه ...
شعرهایی از اسماعیل مهرانفر
4 اردیبهشت 01 | شعر امروز ایران | اسماعیل مهرانفر شعرهایی از اسماعیل مهرانفر
یا بسته بودم
یا طریقه‌ی بستن
و دلیل‌ام دو سنگ خوابیده‌ست بر دریچه‌ی الست
بسته بودم، مطمئن‌ام
و کواکب
دری نگشوده‌اند ...

ادامه ...
شعرهایی از ستار جانعلی پور
4 اردیبهشت 01 | شعر امروز ایران | ستار جانعلی پور شعرهایی از ستار جانعلی پور
سگ آبی داشت خال‌های قرمز یک قزل‌آلا را تماشا می‌کرد
تا اینکه صفحه سیاه شد و عبارت no signal ظاهر شد

با خودم گفتم: تا آنتن بیاد شعری از چالنگی بخونم
این آمد: ...

ادامه ...
شعری از فانوس بهادروند
4 اردیبهشت 01 | شعر امروز ایران | فانوس بهادروند شعری از فانوس بهادروند
در آواز کوچه‌ پیچیده
شادی‌ کودکان در تَک و دُو توپ
در هم‌‌همه‌ی خیابان
وُ هوی موتورها بر فضای بهمن
بهمن که خاطره‌ام از هوایی‌ست ...

ادامه ...