شعرهایی از محمدعلی حسنلو
1 بهمن 00 | شعر امروز ایران | محمدعلی حسنلو شعرهایی از محمدعلی حسنلو
هر روز می‌روم بالا، بالا وُ بالاتر
جسمِ پراکنده‌ام را می‌بینم
در انتظارِ چوب‌دستیِ زردِ اندوه
رویایی زَر اندود شده‌ام
خلاصه شده در اطوارِ صبحانه
بی‌میل به چایی که داغ نیست ...

ادامه ...
شعرهایی از علی رضا عباسی
1 بهمن 00 | شعر امروز ایران | علی رضا عباسی شعرهایی از علی رضا عباسی
زمان رو به گذشته
مسدود است،
رو‌به‌‌رو نامعلوم.
همیشه باید انتظار کشید
انتظار طولانی
...

ادامه ...
شعری از روناک عبدالله
1 بهمن 00 | شعر امروز ایران | روناک عبدالله شعری از روناک عبدالله
کاش اسمم را فراموش کنند مردمان همچنان که زایل می‌شود سراب
در خاطر بیابان
همچنان که محو می‌شود ردپای گنجشکان
در میانه کهنه‌برف قرص و نوبرف سست ...

ادامه ...
شعری از روزبه کمالی
1 بهمن 00 | شعر امروز ایران | روزبه کمالی شعری از روزبه کمالی
تکذیبن وارد شدم
ماشین‌رو به خود گرفته
خمودِ خواب‌ درز می‌کرد
می‍ می‍ می‍ می‍ می‍ م‍ی‍
می‍ دی‍ دم
و بسا قشری داشتم ...

ادامه ...
شعرهایی از کوروش همه خانی
1 بهمن 00 | شعر امروز ایران | کوروش همه خانی شعرهایی از کوروش همه خانی
هر اشک! دانه‌ای
زنی‌ست عاشق
که در شخم‌زار دلش
سرزمینی حاصل‌خیز دارد
تا از بارانک دعایش
مردی شیدا بیاید ...

ادامه ...
شعری از علیرضا بهنام
4 دی 00 | شعر امروز ایران | علیرضا بهنام شعری از علیرضا بهنام
سراسر وحشت را در سرسرایمان سرازیر
و سرتاسر تونل را از پیش روی وحشت

دویدن
پریدن
و باز دویدن ...

ادامه ...
شعری از رضا چایچی
4 دی 00 | شعر امروز ایران | رضا چایچی شعری از رضا چایچی
اسب‌ها روی خاک می‌دویدند
مدرسه‌ها کنار کشتزار‌ها
بی در و پیکر رها شده بود
خانه‌ام روی موج‌ها ...

ادامه ...
شعرهایی از علی خاکزاد
4 دی 00 | شعر امروز ایران | علی خاکزاد شعرهایی از علی خاکزاد
ما خاطره و خوابیم
خواب رفتگان
بیهوده بر مزار و لاله‌ها می‌مویی
این لب که بوسیدیم ...

ادامه ...
شعری از سریا داودی حموله
4 دی 00 | شعر امروز ایران | سریا داودی حموله شعری از سریا داودی حموله
اگر به شکل شب درآمدم
ترجیح می‌دهم
معاصر کسی باشم
که در من عبور تاریکی داشت ...

ادامه ...
شعری از محمد زندی
4 دی 00 | شعر امروز ایران | محمد زندی شعری از محمد زندی
رفتن از یک جزیره
به جزیره‌ای دیگر
وقتی می‌رسیدم
نسیمی بودم
و تو
سبک‌تر از نسیم ...

ادامه ...