شعرهایی از مسعود زندی
1 مرداد 00 | شعر امروز ایران | مسعود زندی شعرهایی از مسعود زندی
خود را افکن نمی‌کند
از چشمه‌های آبیدر
خبری نیست
سپیدی‌های ریشم که از
کج شدن مهره‌هایم ...

ادامه ...
شعرهایی از عبدالله سلیمانی
1 مرداد 00 | شعر امروز ایران | عبدالله سلیمانی شعرهایی از عبدالله سلیمانی
از خرام تو در باران
چه بارید در این معرکه!
تا هنوز افتان و خیزان
در فکر تقسیم فکرهایم
بر تو، این‌جا
می‌نویسم: طنین تغزل یکی معرکه ...

ادامه ...
شعرهایی از علیرضا فراهانی
1 مرداد 00 | شعر امروز ایران | علیرضا فراهانی شعرهایی از علیرضا فراهانی
گمت کردم
میان باد و
باران و
برگریزانی که معلوم نبود
از آن کدام فصل است
گمت کرده بودم ...

ادامه ...
شعرهایی از ایرج کیا
1 مرداد 00 | شعر امروز ایران | ایرج کیا شعرهایی از ایرج کیا
دل آشوب‌های حال
زخم های ناسورِ عتیق
قطره‌های مُذاب سرد
که تسلای دلِ هیچ
هلال شکسته‌ای ...

ادامه ...
شعرهایی از محمد حسن مرتجا
1 مرداد 00 | شعر امروز ایران | محمد حسن مرتجا شعرهایی از محمد حسن مرتجا
به رنگم
به همان طبیعتی
که بی‌قرار شم

چرا نمی‌دانم. هر کار و رفتارم
آمدنم... رفتنم ...

ادامه ...
شعری از سجاد بهارلو
28 خرداد 00 | شعر امروز ایران | سجاد بهارلو شعری از سجاد بهارلو
گیرم که ماه نباشد
بگو چیست این قرصِ سفیدِ چسبیده بر پیشانی‌ت
که هر شب نشانم می‌دهی و نمی‌خوری؟
بیداری
با قرصِ زرد شروع می‌شود ...

ادامه ...
شعرهایی از سودابه زنگنه
28 خرداد 00 | شعر امروز ایران | سودابه زنگنه شعرهایی از سودابه زنگنه
در خواب‌هایم
حقایقی راه می‌روند
از جنس آدم‌هایی سرگردان
که سمت نگاهشان
بسوی ناکجاآباد است ...

ادامه ...
شعری از نبی شهبازی
28 خرداد 00 | شعر امروز ایران | نبی شهبازی شعری از نبی شهبازی
به توده‌ای که میان روده‌ای نشسته است
خزعبلات چه می‌گویی؟!
اگر علفی باشم که از نمودِ لقاح‌اش نگران است
چرا کندن تو ...

ادامه ...
شعری از نیما صفار سفلایی
28 خرداد 00 | شعر امروز ایران | نیما صفار سفلایی شعری از نیما صفار سفلایی
س نگو نمی‌دونستی اونی که بدهکار این حرفا نیست گوشش منم! خودش! نشنوی حرف جماعت!
نگو تو نبودی پایین پلّه‌ها، هر سه‌تا، زار و نزار، مثل مسلمونی دیده‌کافرحربی و پیِ بی‌شباهتی ...

ادامه ...
شعری از مازیار عارفانی
28 خرداد 00 | شعر امروز ایران | مازیار عارفانی شعری از مازیار عارفانی
وقتی بدیع‌الزمان مشغول خندیدن است، چه کسی مشغول دریدن است؟
دندانِ خشمگین توی فَکِ بالایی‌ها می‌خندد اتفاقن اکثرِ اوقات، خیلی هم سفید و تمیز
وگرنه مردمِ پایین که دندان، چندان ندارند بعدِ بیست‌سالگی ...

ادامه ...