شعرهایی از مریم گمار
27 آبان 00 | شعر امروز ایران | مریم گمار شعرهایی از مریم گمار
ایستاده بودی به حرف
و نمی‌دانستی
چپ به راست کلماتت
بر زوایای من روییده

بگو بر حواس کدام شب نشستی ...

ادامه ...
دو شعر از پادافره
5 آبان 00 | شعر امروز ایران | پادافره دو شعر  از پادافره
جنگ تمام شد
( نخند)
تمام شد
وقتی گرسنگی، سرما
امید و ترس
در من و با هم زوزه می‌کشید ...

ادامه ...
شعری از فریبا حمزه‌ای
5 آبان 00 | شعر امروز ایران | فریبا حمزه‌ای شعری از فریبا حمزه‌ای
در تهاجم چارچوب‌های گرم
می‌کوبید بر ظرافت انگشت
که ای اشاره‌های کمیاب
کدام سایه را نشانه رفتید؟
برای جهد کدام خاصیت گرم ...

ادامه ...
شعرهایی از بهزاد خواجات
5 آبان 00 | شعر امروز ایران | بهزاد خواجات شعرهایی از بهزاد خواجات
مردگان نه از خود که از ما تهی می‌شوند
و چه‌قدر که ارواحِ مُقرنس
دلیل فقدان ما باشند و... نباشند
تا مترسک پوشالی گیسوانش را بردارد ...

ادامه ...
شعرهایی از فرناز فرازمند
5 آبان 00 | شعر امروز ایران | فرناز فرازمند شعرهایی از فرناز فرازمند
انکار باد
تکان از برگ‌ها نمی‌گیرد
تو را از من

در فراموش کردنت
دستم را به ابری می‌گیرم و ...

ادامه ...
شعرهایی از سیروس نوذری
5 آبان 00 | شعر امروز ایران | سیروس نوذری شعرهایی از سیروس نوذری
چه باشد خورشید، چه نباشد
بی‌مرگ، زندگی نیست
مرگ، بی زندگی هست ...

ادامه ...
شعرهایی از روح الله آبسالان
7 مهر 00 | شعر امروز ایران | روح الله آبسالان شعرهایی از روح الله آبسالان
در این اندام‌واره
که نام کوچک‌اش شیرینی دوگانه‌ای دارد
در شب یخچال‌ها
درون پیراهنی خالی
هنوز فضای نرمی هست ...

ادامه ...
شعری از سامان اصفهانی
7 مهر 00 | شعر امروز ایران | سامان اصفهانی شعری از سامان اصفهانی
از سپیدی لباس‌ها
جان در آستین داشتن
تا سپیدی ریه‌ها
برای بهشت بسنده بود،
تندیس عطرهای پرپر ...

ادامه ...
شعرهایی از سمیه امینی راد
7 مهر 00 | شعر امروز ایران | سمیه امینی راد شعرهایی از سمیه امینی راد
گیاهِ کهن‌سال
بالنده در انکشافِ اندوه
بوییده شده در راه
بازگردانده به سایه‌های سیاه
به نفس‌نفس‌های بریده‌ات از برگ ...

ادامه ...
شعرهایی از شهین راکی
9 مهر 00 | شعر امروز ایران | شهین راکی شعرهایی از شهین راکی
شعر  نه،
از سرگردانی باورم می‌گویم 
و زاده‌ای  
که خدا 
به فرزندی‌اش می‌گیرد  ...

ادامه ...