شعرهایی از بهنود بهادری
28 مرداد 01 | شعر امروز ایران | بهنود بهادری شعرهایی از بهنود بهادری
تو را رها
ارغوانِ به تنهایی
در ملکوتِ گریستن وُ وحشت
نوازش کرده‌ام
مَگر مُژه دل است ...

ادامه ...
عودِ جان موومانِ غریب شعر
بهنود بهادری
30 مرداد 00 | اندیشه و نقد | بهنود بهادری عودِ جان  موومانِ غریب شعر
بهنود بهادری
سیروس رادمنش و رفتار ادبی او را اگر بخواهم شرح دهم باید بگویم او مشابهت های رفتاری بسیاری با پرویز اسلامپور و نوشتنش داشت: جنون و فیگور. در نزد شاعران "شعر دیگر" و مدهوشی از جهان و واقعیت هایش یا همان که رمبو نوشت: " من دیگری هستم" این حالت ها را می توان در زبان و تصاویر اشعارشان دید ...

ادامه ...
شعرهایی از بهنود بهادری
19 آبان 94 | شعر امروز ایران | بهنود بهادری شعرهایی از بهنود بهادری
بی تن که می شود آب
آوازه ی رنگ
آلِ معلق می شود در انحناش ...

ادامه ...