شعری از ناظم حکمت
برگردان از علی‌رضا شعبانی
27 آبان 00 | ادبیات ترکیه و آذربایجان | علی‌رضا شعبانی شعری از ناظم حکمت
برگردان از علی‌رضا شعبانی
من
دوست دارم پیش از تو بمیرم
فکر می‌کنی آن‌که بعدتر می‌میرد،
آن‌که پیش‌تر مرده را پیدا می‌کند؟
من فکر نمی‌کنم چنین باشد ...

ادامه ...
شعری از مظفر ییلدیریم
برگردانِ علی‌رضا شعبانی
1 مرداد 00 | | علی‌رضا شعبانی شعری از مظفر ییلدیریم
برگردانِ علی‌رضا شعبانی
اگر امید رنگی داشت
آبی می‌شد
هم‌چون دریا
هم‌چون آسمان
بی‌کران ...

ادامه ...
شعری از آتاکان گولگار Atakan Gülgar
ترجمه از علی‌رضا شعبانی
24 اردیبهشت 97 | ادبیات ترکیه و آذربایجان | علی‌رضا شعبانی شعری از آتاکان گولگار Atakan Gülgar
ترجمه از علی‌رضا شعبانی
در سحرگاه یک‌روزِ یک‌شنبه‌
باید که در کنار من از خواب برخیزی
و چشمان‌ات به روی من باز شود ...

ادامه ...
شعری از ناظیم هیکمت Nâzım Hikmet
- که در ایران به ناظم حکمت معروف است -
ترجمه از علی‌رضا شعبانی
4 اردیبهشت 96 | ادبیات ترکیه و آذربایجان | علی‌رضا شعبانی شعری از ناظیم هیکمت Nâzım Hikmet
- که در ایران به ناظم حکمت معروف است -
ترجمه از علی‌رضا شعبانی
تو
زیبا
چون سپیده‌دمان و سحرگاهانی
تو
به سان شبهای تابستان زادگاه منی
آن دم که بر در می کوبد ...

ادامه ...