خوانشی بر مجموعه داستان کوتاه «با رنگی بدون اسم» اثر سارا محمدی نوترکی
نوشته ی رویامولاخواه
7 مهر 00 | اندیشه و نقد | رویا مولاخواه خوانشی بر مجموعه داستان کوتاه «با رنگی بدون اسم» اثر سارا محمدی نوترکی 
نوشته ی رویامولاخواه
کتاب "بارنگی بدون اسم" مجموعه از داستان های کوتاه سارا محمدی نوترکی می باشد؛ که دراواخر فروردین سال ۱۴۰۰ ازانتشارات نصیرا، به بازار ادبیات روانه شده است ...

ادامه ...
نقد و تحلیلی بر داستان کوتاه "تیغ" اثر ولادیمیر ناباکوف
رویا مولاخواه
12 بهمن 99 | اندیشه و نقد | رویا مولاخواه نقد و تحلیلی بر داستان کوتاه
ولادیمیر ناباکوف، رمان‌نویس و منتقد پرآوازه روسی به شمار می‌رود که با خلق آثار نوشتاری ماندگار مانند لولیتا، آتش کم‌فروغ، خنده در تاریکی و... به شهرتی جهانی دست یافت و مورد تمجید منتقدین و دوست‌داران ادبیات قرار گرفت.
لولیتا ،از آثار کلاسیک و شاهکارهای ادبیات داستانی سده بیستم محسوب می‌شود ...

ادامه ...
نگاهی به مجموعه "و عشق هم چنان مذکر است" آیدا مجیدآبادی
نوشته ی رویا مولاخواه
8 بهمن 99 | اندیشه و نقد | رویا مولاخواه نگاهی به مجموعه
«و عشق همچنان مذکر است»،سومین مجموعه منتشرشده، از آیدا مجید آبادی از نشر گویا ست که در سال۹۹، روانه ی بازار شده و در دسترس اهالی کتاب قرار گرفته است. پیش از این ،از آیدا مجید آبادی، مجموعه اشعاری به نام«پروانه ها اتوبر نمی دارند»در سال۹۴ ...

ادامه ...
تحلیلی بر «خانه خوبرویان خفته»اثر یوساناریکاواباتا
رویا مولاخواه
22 مهر 99 | اندیشه و نقد | رویا مولاخواه تحلیلی بر «خانه خوبرویان خفته»اثر یوساناریکاواباتا 
رویا مولاخواه
خانه خوبرویان خفته برنده جایزه نوبل ادبیات و برگزیده ی بهترین رمان قرن ژاپن به نوشته ی یاسوناری کاواباتا
با بسامد و ضمانت جمله ای از مارکز خالق صد سال تنهایی«....: تنها رمانی که آرزو داشتم نویسنده اش باشم رمان خانه خوبرویان خفته است.
اگر چه که من نمیتوانم این موضوع را تفسیر کنم و حتی در تنها سفری که به ژاپن داشتم نتوانستم آن را تفهیم کنم ...

ادامه ...