داستانی از استر فروید
ترجمه رقیه اسدیان
31 تیر 01 | ادبیات جهان | رقیه اسدیان داستانی از استر فروید
ترجمه رقیه اسدیان
استر فروید رمان‌نویس بریتانیایی است که در سال 1963 میلادی در شهر لندن دیده به جهان گشود. او دختر لوسیان فروید (نوۀ زیگموند فروید)، نقاش برجستۀ بریتانیایی است. استر در کودکی همراه مادرش سفرهای بسیاری کرد و در 16 سالگی به لندن برگشت و در رشتۀ بازیگری ...

ادامه ...
داستانی از رقیه اسدیان
21 بهمن 97 | داستان | رقیه اسدیان داستانی از رقیه اسدیان
سرم را به سمت بهزاد برگرداندم و مدادم را با عصبانیت روی میز انداختم:
«مرده‌شورت رو ببرن با این کمک کردنت! خسته‌م کردی با خمیازه کشیدن‌هات»
بهزاد که در عالَم خودش به سر می‌برد، با سروصدای من خواب از سرش پرید و چشم‌های قرمز و نیمه‌بازش را کاملاً گشود و با حیرت نگاهم کرد ...

ادامه ...
داستانی از رقیه اسدیان
23 آبان 97 | داستان | رقیه اسدیان داستانی از رقیه اسدیان
در عصرهای تابستان وقتی هوا کمی خنک می شد، در خیابان نهم روبه روی بنبست سوم پیرمردی که قیافه خسته و کثیفی داشت روی جدول کنار جوب می نشست. صورتش همیشه کثیف و ریشش نامرتب بود و آدم فکر می کرد بین ریش های فرخورده و عرق کردهاش سوسک و یا حشره ای پنهان شده است. در سر طاسش به جز چند تار موی کثیف که هنوز در پشت گوش هایش مانده بود ...

ادامه ...