شعری از آغشین یئنی‌سئی
برگردان از: یاشار پیرسلطان
28 خرداد 00 | ادبیات ترکیه و آذربایجان | یاشار پیرسلطان شعری از  آغشین یئنی‌سئی
برگردان از: یاشار پیرسلطان
زندگان از خدمت‌گذاریِ مردگان به تنگ آمدند.
عشق‌ها به سایه‌ی جدایی‌ها مبدل شدند
نامِ هر چیزی که انتظار کشیده می‌شود، عشق
چنین گفت شَمَنِ اعظم ...

ادامه ...