خوانشی بر داستان «تداعی»
مریم عرفانی فر
28 مرداد 01 | اندیشه و نقد | مریم عرفانی‌فر خوانشی بر داستان «تداعی»
مریم عرفانی فر
پس از وقوع انقلاب صنعتی بود که انسان امروز، با جهانی تازه و نو روبه رو شد. او که تا دیروز همه چیز، از کوچکترین امور تا بزرگترین آن ها، برایش روشن و واضح بود و قطعیت داشت، امروز به مدد پیشرفت های علمی و فنی ...

ادامه ...
نگاهی به کتاب دنیای قزقزایی اثر مجتبی تجلی
نوشته ی مریم عرفانی فر
6 خرداد 01 | اندیشه و نقد | مریم عرفانی‌فر نگاهی به کتاب دنیای قزقزایی اثر مجتبی تجلی
نوشته ی مریم عرفانی فر
از نظر سوررئالسیم‌ها پوچی جهان مدرن، آن را خنده‌دار و کمیک می‌سازد، اما برای اینکه انسان ناامیدِ پس از جنگ اول جهانی، راهی تازه پیدا و اصول قبلی را نابود و زنجیرهایی که دست‌وپایش را بسته پاره نماید، خنده بهترین گزینه است ...

ادامه ...
نگاهی به مجموعه ی با رنگی بدون اسم، سارا محمدی نوترکی
نوشته مریم عرفانی‌فر
29 اسفند 00 | اندیشه و نقد | مریم عرفانی‌فر نگاهی به مجموعه ی با رنگی بدون اسم، سارا محمدی نوترکی
نوشته مریم عرفانی‌فر
به باور اسطوره‌شناسان، اسطوره را می‌توان مجموعه‌ای از تأثیرات متقابل اجتماعی و انسانی و طبیعی دانست که با نیازهای اجتماعی و روانی انسان‌ها هماهنگ می‌شود. از این رو انسان همواره به ساختن اسطوره نیاز داشته است، زیرا بدون آن بخشی از نیازهای او برای زندگی، بی‌پاسخ می‌مانده است ...

ادامه ...
نگاهی به قورباغه مأیوس سروده مهدی قنبری
مریم عرفانی‌فر
29 بهمن 00 | اندیشه و نقد | مریم عرفانی‌فر نگاهی به قورباغه مأیوس سروده مهدی قنبری
مریم عرفانی‌فر
ژاپن به عنوان مبدع شعر هایکو در جهان شناخته می‌شود. ویژگی اصلی هایکو سادگی و کوتاهی آن است. ریشه این نوع اشعار را می‌توان در تفکرات ذن بودایی جستجو کرد. در هایکوها لحن عرفانی و معنوی وجود دارد و دلیل اقبال مردم به این نوع شعر شاید زندگی پر سرعت و شتابان کنونی باشد که دیگر مجالی برای خواندن شعر بلند و طولانی ...

ادامه ...