غزل هایی از عبدالحمید ضیایی
13 مهر 93 | قوالب کلاسیک | عبدالحمید ضیایی غزل هایی از عبدالحمید ضیایی
گر چه این دلبستگی های زمینی خوب نیست
اتفاق است و می افتد، دل که سنگ و چوب نیست
با چنین شوق تماشای من و زیبایی ات
صبر ممکن هم اگر باشد ، دگر مطلوب نیست ...

ادامه ...
شعرهایی از عبدالحمید ضیایی
1 اردیبهشت 91 | قوالب کلاسیک | عبدالحمید ضیایی شعرهایی از عبدالحمید ضیایی
گُناهي مُستحب­ تر نيست
از ديدار ِ پنهانت
اگر بگذارد اين زيبايي ِ
کافر/ مُسلمانت
من از سجّاده ها و جاده­ها،
بسيار مي ترسم
بخوان يک سوره از
گمراهي ِ گيسوي ِ حيرا­نت ...

ادامه ...