شعری از شوکا حسینی
28 مرداد 01 | شعر امروز ایران | شوکا حسینی شعری از شوکا حسینی
مرگ در آستین پرورده‌ام
از زمان بی‌آغاز
از چشم‌های تو که می‌گفت: «باد بشم برم تو موهات»
از پیچ اول کوهستان ...

ادامه ...
شعری از شوکا حسینی
3 تیر 95 | شعر امروز ایران | شوکا حسینی شعری از شوکا حسینی
تنها که ورق می‌خوری روی پوست ساحلم
زن می‌شوم
و چند ماسه لای انگشتانم به شعور می‌رسند
نه غوص می‌خورد نهنگ مانده در یونسم
...

ادامه ...
شعری از سمیه حسینی (شوکا)
27 شهریور 94 | شعر امروز ایران | شوکا حسینی شعری از سمیه حسینی (شوکا)
انگار اول صبح که می‌شوی
طلیعه‌یِ گناه! / از دستِ بازی به دستِ بازی / ادامه می‌دهی:
دوره‌‌ی اولم:
صورتِ منقوش ...

ادامه ...