شعرهایی از زینب فرجی
7 خرداد 01 | شعر امروز ایران | زینب فرجی شعرهایی از زینب فرجی
بلند شو
برویم برای خودمان از آن‌چه که او می‌آید
سفارش بدهیم
و کمی از بُرش دادن ماه در بشقابِ چینی
دست برداریم
ما کشتگان آزاد شده‌ای هستیم در هزار ویک... ...

ادامه ...
شعری از زینب فرجی
5 آذر 90 | شعر امروز ایران | زینب فرجی شعری از زینب فرجی
از بس
كه
جيغ كشيده ام
تو را
كر شده است
گوش زيباي پروانه
باران لال خيابان
شكل ماه شدي ... ...

ادامه ...