شعری از مهتاب کرانشه


شعری از مهتاب کرانشه نویسنده : مهتاب کرانشه
تاریخ ارسال :‌ 28 اسفند 93
بخش : شعر امروز ایران

درست

"درست"  مثل خواب های من بود

راهی بزرگ داشت ؛اما پیدا نبود.

"درست" سرنوشت ما بود

به پایمان می پیچید

اما نمی فهمید.

"درست" خنده های تو بود

که  از دست هایم گم می شد ،کم می آورد !

"درست" چیزی بود که مادرم مثل عکس های فوری

در دهان روزهایم گذاشت.

درست نگاهی که در تن من نشست ، شکست  و بیرون رفت!

وما  دراین چهار حرف

از اینکه "د" را باید بر سر "ر" بریزیم

"س" را برای "ت" قربانی

همیشه   همیشه   همیشه

اتفاق نظر داشتیم.

ما جواب جنگ هایمان را بلد بودیم

ما با دست های تهی امان

ما با این چهار حرف

این چهار حرف

که باید اطاعت می شد

و باز

"درست" مثل خواب های من شد

پاره پاره و نا شکیبا!

   لینک کوتاه :

  چاپ صفحه
بیان دیدگاه ها
نام و نام خانوادگی : *
ایمیل :
URL :
دیدگاه شما : *
  کد امنیتی
کد امنیتی :
 

ارسال شده توسط : امیرحسین تیکنی - آدرس اینترنتی : https://www.facebook.com/teekany

شعر زیبایی بود. ضرباهنگ خوبی داشت و مهمتر از همه ساختار زبانی خودش را داشت. شعری برای خودش.