شعری از شاعر ترک نجاتی جومالی
برگردان از نیما پیل‌تن
27 آبان 00 | ادبیات ترکیه و آذربایجان | نیما پیل‌تن شعری از شاعر ترک نجاتی جومالی
برگردان از نیما پیل‌تن
بی‌هوده نیست خونی که می‌ریزد
یادت عزیزتر سر برون خواهد آورد،
از این سال‌های ویرانی‌ات.
قرن‌هاست این‌گونه است ...

ادامه ...