نگاهی به شعر و زندگی حسین منزوی
دکتر نادر ابراهیمیان
1 شهریور 99 | اندیشه و نقد | نادر ابراهیمیان نگاهی به شعر و زندگی حسین منزوی
دکتر نادر ابراهیمیان
حسین منزوی بزرگترین غزلسرای معاصر در اول مهر۱۳۲۵ در زنجان به دنیا آمد و در ۱۶ اردیبهشت ۱۳۸۳ به علت بیماری قلبی و ریوی در بیمارستان شهید رجایی تهران درگذشت.
منزوی بدون تردید پیشگام و مبدع غزل نوین ، مدرن و نئوسیک فارسی است. البه پیشگامی فروغ فرخزاد در گنجاندن گزاره های امروزی در غزل آنقدر روشن است که نیاز به توضیح ندارد و شگردهای زبانی فروغ در تنها غزلش که در آن به استقبال غزلی از هوشنگ ابتهاج رفته با مطلع ...

ادامه ...
شعری از سعاد الصباح
ترجمه ی نادر ابراهیمیان
10 خرداد 99 | ادبیات عرب | نادر ابراهیمیان شعری از سعاد الصباح
ترجمه ی نادر ابراهیمیان
ای روزگار شکست ها، چرا؟
شعر بر کفش فاتحان بوسه می زند؟
ای روزگار کشتار در صبرا و شتیلا ...

ادامه ...
مقايسه و بررسي تطبيقي باده‌ي عرفاني در اشعار حافظ و ابن فارض
دکتر نادر ابراهیمیان
1 اردیبهشت 99 | اندیشه و نقد | نادر ابراهیمیان مقايسه و بررسي تطبيقي باده‌ي عرفاني در اشعار حافظ و ابن فارض
دکتر نادر ابراهیمیان
اين مقاله با عنوان مقايسه و بررسي تطبيقي باده‌ي عرفاني در اشعار دو تن از شاعران عارف، حافظ شيرازي نماينده‌ي فرهنگ و ادب ايراني و ديگر ابن فارض مصري برخاسته از فرهنگ عربي و مصري مي‌پردازد. اين مقاله نشان مي‌دهد كه تشابهاتي در انديشه‌هاي عرفاني اين دو شاعر در زمينه‌ي وصف باده‌ي عرفاني وجود دارد ...

ادامه ...