شعری از مهدی اصغری
28 مرداد 01 | قوالب کلاسیک | مهدی اصغری شعری از مهدی اصغری
عشق گاهی دو سه تا خاطره از نامه برست!
بین ما آنچه به جا مانده فقط سنگ و پرست!
همه ی عمر، تو دلتنگ کسی باشی که
همه ی عمر خود از حال دلت بیخبراست! ...

ادامه ...