شعری از اورهان ولی
برگردان: مریم قربان زاده
30 مرداد 00 | ادبیات ترکیه و آذربایجان | مریم قربان زاده شعری از اورهان ولی
برگردان: مریم قربان زاده
می‌توانید صدایم را بشنوید در مصراع‌هایم
اگر گریه کنم؟
می‌توانید لمس کنید با دست‌های‌تان
اشک‌هایم را؟ ...

ادامه ...