شعری از علی رضا پنجه ای
29 اسفند 92 | شعر امروز ایران | علی رضا پنجه ای شعری از علی رضا پنجه ای
من همیشه تحت 5 شنبه ی بی تو
خردادِ فراموش
و 87 که هی کله پا شده
ده سال با هزار موی سپید
و موسیقی ِ یک رنگ نه بود
خیال سرم برداشت
اندیشه گم شد ...

ادامه ...
" پیامبر کوچک "علی رضا پنجه ای
14 آبان 89 | و ... | علی رضا پنجه ای
...

ادامه ...
شعری از علی رضا پنجه ای
2 مهر 89 | شعر امروز ایران | علی رضا پنجه ای شعری از علی رضا پنجه ای
...

ادامه ...