دو شعر از ویدیا / برگردان : عباس صفاری
29 اسفند 92 | ادبیات جهان | عباس صفاری دو شعر از ویدیا / برگردان : عباس صفاری
ابرهای سیاه
از هر جهت بر آمده
و آسمان را پنداری
آتش و مه
متلاطم کرده است
...

ادامه ...
شعری از عباس صفاری
17 دی 89 | شعر امروز ایران | عباس صفاری شعری از عباس صفاری
در باران نم نم لندن
زیر چتر صورتی ات آنشب
شبیه دریا دلی شده بودی
که حاضر است یکضرب
در پی رویای باد برده اش
تا سواحل نقره ای ماه پارو بزند
و او
بر شیروانی خیس این دنیا
دیگر نمی خواست کبوتر نامه رسانی باشد ...

ادامه ...