شعرهایی از شهین راکی
28 مرداد 01 | شعر امروز ایران | شهین راکی شعرهایی از شهین راکی
از این جماعت دورم کن
جنبنده‌های خاکی خوشحال را
به یادم می‌آورند

تکرار سبز علف
دلزده‌ام می‌کند
و ریشخند خواب ...

ادامه ...
شعرهایی از شهین راکی
9 مهر 00 | شعر امروز ایران | شهین راکی شعرهایی از شهین راکی
شعر  نه،
از سرگردانی باورم می‌گویم 
و زاده‌ای  
که خدا 
به فرزندی‌اش می‌گیرد  ...

ادامه ...