نقدی بر کتاب خانه خراب ترجمه ی محمد حیاتی
نوشته سهام عکرش
4 اردیبهشت 01 | اندیشه و نقد | سهام عکرش نقدی بر کتاب خانه خراب ترجمه ی محمد حیاتی
 نوشته سهام عکرش
آگامبن می گوید: «هر اثر مکتوب طرحی ناتمام از اثری است که هیچ‌گاه نوشته نشده، زیرا آثار بعدی، در حکم الگو، تنها نمایانگر طرح‌های کلی هستند». این طرح‌ها به صورت زنجیره‌هایی به هم متصل‌اند. زنجیره‌هایی که نویسندگان از ماهیت شکل‌گیری و فرم‌دهی آن‌ها به مثابه‌ی طرحی کلی بی خبرند. این طرح‌ها هنگام خوانده شدن ...

ادامه ...