شعری از سمیرا عاطفی
4 اردیبهشت 01 | قوالب کلاسیک | سمیرا عاطفی شعری از سمیرا عاطفی
چیزی بگو صریح‌تر از ناسزا به من
«زخمی بزن عمیق‌تر از انزوا به من»
یا با خودت مرا به تماشای خود ببر
یا پس بده به برق نگاهی مرا به من ...

ادامه ...