ﺷﻌﺮی اﺯ رَستارِ شاهمیر
6 خرداد 01 | شعر امروز ایران | رَستارِ شاهمیر ﺷﻌﺮی اﺯ رَستارِ شاهمیر
مربع اول، وحشت خانه!
رو به
مربعی، برزخ.

قژ قژِ چاقوست که بَر ویولون تیز می‌شود.. ...

ادامه ...