شعری از بهرام پارسا
31 تیر 01 | قوالب کلاسیک | بهرام پارسا شعری از بهرام پارسا
توی ذهن پرنده بال بزن
روی بالِ ستاره راه برو
زندگی ماورای عقل و دل است
من به تو مؤمنم عزیز دلم! ...

ادامه ...
شعری از بهرام پارسا
28 خرداد 00 | قوالب کلاسیک | بهرام پارسا شعری از بهرام پارسا
بی‌کسِ رزق‌مرده‌ای که منم
شده رزاق کرکسی که منم
بال سیال جَلد ول شده‌ام
رفته در جِلد محبسی که منم ...

ادامه ...