شعری از امیر محمدی
1 اردیبهشت 91 | قوالب کلاسیک | امیر محمدی شعری از امیر محمدی
من
خواب چشم های تو را دیدم
شعری بروی دفتر من گل داد
تقدیم سارهای دو چشم تو
هر چند این ترانه ی غمگینی ست
چشمان تو روایت خورشیدند
دستت شبیه برف زمستان است
حسی غریب مثل .... نمی دانم ،
احساس شادمانه ی غمگینی ست
...

ادامه ...