بازتاب شهادت میرزا در شعر گیلکی «واگردسِ سال» از ابراهیم شکری
الهام کیانپور
12 دی 99 | اندیشه و نقد | الهام کیانپور بازتاب شهادت میرزا در شعر گیلکی «واگردسِ سال» از ابراهیم شکری
الهام کیانپور
نهضت جنگل، به عنوان حادثه اي تاريخي و اجتماعي بر زندگي، ذهن و زبان مردم ايران به ویژه گیلان تأثير بسيار داشت. شاعران گیلکی سرای بسیاری با تأثیر از حماسه آفرینی های میرزا کوچک و یارانش در راستای تبیین ارزش های انقلابی، اشعار بومی جنگل را پدید آوردند. نوشتار حاضر، با هدف مطالعه‌ی شعر گیلکی‌ »ابراهیم شکری» به دنبال یافتن پاسخی برای این پرسش است که ...

ادامه ...