نگاهی به کتاب "پیکاسو در اب های خلیج فارس" علی باباچاهی
نوشته ی اسماعیل منصوریان
5 دی 00 | اندیشه و نقد | اسماعیل منصوریان نگاهی به کتاب
ویتکنشتاین بر این نکته تاکید دارد:" که زبان امری است یادگرفتنی ولی این یادگرفتن نباید به معنای عادی کلمه محاسبه گردد ".ویتکنشتاین وجاهت کاربردی واژگان را در نظر دارد که احتمالاً با همان نحوه تربیت، قدرت استعمال را از دست ندهد و ارزش‌های دیگری را به دست بدهد. این نیازمند تربیت خاصی در زبان هست ...

ادامه ...
شعری از اسماعیل منصوریان
4 دی 00 | شعر امروز ایران | اسماعیل منصوریان شعری از اسماعیل منصوریان
مردانی صبحدم
از اذان گریه می‌کشند
تا زن به نام دیگری
در پیش باد بایستد ...

ادامه ...
بررسی کتاب "آدم از کدام فصل به زمین افتاد"
اثر فرناز جعفرزادگان,نشر شانی
اسماعیل منصوریان
19 بهمن 95 | اندیشه و نقد | اسماعیل منصوریان بررسی کتاب
اولین نکته ای که از این کتاب به نظر می رسد این است که اغلب شعرهای این کتاب زمینه ای سوبژکتیو دارند و شاعر ترفندهای تجریدی را به وضعیت عینی در اثر ترجیح می دهد زمینه های ذهنی در شعر همیشه شرایط زبانی مدرن تر و مصنوع تری را در شعر مطالبه می کند و تغییر در نحو مرسوم کلام از شگردهای این شعر است.
یکی از این تصنعات شعری در این کتاب سطر بندی و چینش کلمات است که این ایجادها می تواند به دلایل مختلف باشد که مهمترین آنها ایجاد موزیک در متن ...

ادامه ...