شعرهایی از آرش شفاعی
28 اسفند 93 | قوالب کلاسیک | آرش شفاعی شعرهایی از آرش شفاعی
عاشق شدم که لهجۀ جانم عوض شود
آن روزگار بی هیجانم عوض شود
شاید به دستگیری دستان گرم تو
خاموش خوانی ِ ضربانم عوض شود

...

ادامه ...
نگاهي به مجموعه " جمعه بيست و هشتم روي صندلي لهستاني" / آرش شفاعی
13 مهر 89 | اندیشه و نقد | آرش شفاعی نگاهي به مجموعه
...

ادامه ...