شعری از ﻓﺮﻧﺎﺯ ﻓﺮاﺯﻣﻨﺪ


شعری از ﻓﺮﻧﺎﺯ ﻓﺮاﺯﻣﻨﺪ نویسنده : ﻓﺮﻧﺎﺯ ﻓﺮاﺯﻣﻨﺪ
تاریخ ارسال :‌ 29 اسفند 95
بخش : شعر امروز ایران

او که لب ﻣﻲگذارد بر پوست و ﻧﻤﻲنوشدم
کجاست؟
از نقوش برجسته رد ﻣﻲشود
انگشتانش
ساغرم زمین ﻣﻲگذارد ساق
و در آهو ﻧﻤﻲماند
کجاست؟
که محو انعکاس خودش نیست
در ﺣﺒﻪهای مقطر چشمم
تر ﻣﻲکند لب و
ﻣﻲماند
در پرزهای چشیدن
که عشق
پاﻳﻴﻦتر از گلو
باران بسمل است
در ناودان

   لینک کوتاه :

  چاپ صفحه
بیان دیدگاه ها
نام و نام خانوادگی : *
ایمیل :
URL :
دیدگاه شما : *
  کد امنیتی
کد امنیتی :