شعری از ﺭﺿﺎ ﭼﺎﻳﭽﻲ


شعری از ﺭﺿﺎ ﭼﺎﻳﭽﻲ نویسنده : ﺭﺿﺎ ﭼﺎﻳﭽﻲ
تاریخ ارسال :‌ 29 اسفند 95
بخش : شعر امروز ایران

از میان شاﺧﻪهای درخت سیب
زاده شد
مه را کنار زدم
باد از پای درخت
ﺳﻴﺐهای سرخ را به نهر ﻣﻲغلتاند
پرواﻧﻪای بر موهایش نشست
زمزمه آب سحرم کرده بود
تصویرش را در نهر ﻣﻲدیدم
که با هر سیب بیشتر ﻣﻲلرزید
سیبی از روی آب برداشتم
بلند ﻣﻲشدم تا بروم به سمت او
به سوی شاﺧﻪهای درخت
برخاستم
تا چرخی زدم
درخت در باد شعله کشید
و گوی آتش از دستم
افتاد بر زمین

   لینک کوتاه :

  چاپ صفحه
بیان دیدگاه ها
نام و نام خانوادگی : *
ایمیل :
URL :
دیدگاه شما : *
  کد امنیتی
کد امنیتی :