شعری از مریم اسحاقی


شعری از مریم اسحاقی نویسنده : مریم اسحاقی
تاریخ ارسال :‌ 7 مهر 95
بخش : شعر امروز ایران

خروسخوان چندم بود
توی کدام شعر نشسته بودیم
که شغال زوزه کشید
و با زﺧﻢهای ﺷﻌﻠﻪور گریختیم

حوای دوم
قصه گفته نگفته
حوای پنجم در انتظار آدم هفتم
آدم هفتم در رویای حوای سوم
و هر بوسه آدم را به مرگ نزدﻳﻚتر ﻣﻲکرد
مهر باطل شد در بوﺳﻪهای دورانی
و عشق، هذلوﻟﻲترین شکل برخورد
بی قاعده
و باد که فرمان سرپیچی ﻣﻲداد

فراموشی
فرزند فربه حوا
و آدم زیر ساﻳﻪی فراموشی ﻣﻲخندید
در ﻛﻠﻤﻪهای آرکاییک به عشق فکر ﻣﻲکرد

خروسخوان چندم بود
به شعر گریختیم
زیر پوست خود گریستیم

   لینک کوتاه :

  چاپ صفحه
بیان دیدگاه ها
نام و نام خانوادگی : *
ایمیل :
URL :
دیدگاه شما : *
  کد امنیتی
کد امنیتی :
 

ارسال شده توسط : sina four - آدرس اینترنتی : http://

سلام بر مریم اسحاقی.
شعرهاتون زیباست ...